Få med deg de beste øyeblikkene i Lilleakerbyen

Bevaring, nyskapning og sammenheng. Luft, rom og liv. Mennesket i sentrum, et mangfold av møteplasser, korte avstander og helhet i alt. På grensen mellom Oslo og Bærum skal vi skape Lilleakerbyen – Norges mest helhetlige urbane utvikling.

Der industri og handel gjennom historien har skapt et travelt knutepunkt i kontinuerlig endring, er vårt fremtidsbilde en moderne bydel hvor hver meter er levende. Et sted hvor mennesker, opplevelser og attraktive byrom er i sentrum. Et godt sted å være.